Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname Pierloop Velsen 8 september 2019

 1. Deelnemers verklaren zich bekend met en zich te houden aan de algemene voorwaarden van het evenement.
 2. Deelname aan de Pierloop Velsen is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie van de Pierloop Velsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
 3. Deelnemer dient zich er van te vergewissen in goede gezondheid te zijn voor de afstand waarvoor is ingeschreven. Vooral het parcours van de 15 km is zwaarder dan een gemiddeld 15 km parcours vanwege diverse beklimmingen, afdalingen en een flink stuk strand.
 4. De organisatie van de Pierloop Velsen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van kleding en/of andere persoonlijke eigendommen in Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach, of op en rondom het parcours.
 5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in drukwerk en/of fotomateriaal en op de website van Pierloop Velsen danwel AV Suomi voor promotionele doeleinden van de Pierloop Velsen zelf, zonder hiervoor vergoeding te kunnen claimen.
 6. De organisatie neemt uw gegevens op in een bestand en kan deze gebruiken t.b.v. correspondentie m.b.t. hardloopevenementen van atletiekvereniging Suomi en/of het RSM Loopcircuit powered by Run2day Haarlem. De gegevens worden niet aan overige derden verstrekt. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de organisatie van de Pierloop Velsen waarna uw gegevens alsnog zullen worden verwijderd.
 7. Het is niet mogelijk een inschrijving te annuleren en er vindt dan ook op geen enkele wijze restitutie plaats van inschrijfgelden.
 8. Indien u toch niet in staat bent om deel te nemen aan het evenement is het mogelijk uw inschrijving over te zetten op een andere naam. U kunt dan de gegevens van beide personen mailen naar info@pierloop.nl
 9. Indien het evenement door overmacht op het laatste moment moet worden afgelast vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgelden. Na een afgelasting zal er geen nieuwe datum voor het evenement kunnen worden vastgesteld.
 10. Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of andere als zodanig herkenbare mensen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 11. De Pierloop Velsen is een hardloop evenement waarbij het niet de bedoeling is dat het parcours grotendeels wandelend wordt afgelegd. Voor de 15 km afstand geldt daarom een tijdlimiet van 2 uur en 5 minuten. Als het splits punt tussen de 10 en 15 km wordt gepasseerd na 45 minuten zal de deelnemer doorverwezen worden naar het 10 km parcours en dan in de uitslag van deze afstand worden opgenomen.
 12. Voor deelname aan de Guppenloop geldt een maximum leeftijd van 8 jaar.
 13. Voor deelname aan de Jeugdloop geldt een maximum leeftijd van 12 jaar.
 14. Voor deelname aan de 15 km loop geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

 

Organisatie Pierloop Velsen
IJmuiden, 12 juni 2018